luni, 7 ianuarie 2008

Lucrări ale pr. prof. Dumitru Stăniloae

Aici puteţi accesa lucrările pr. Stăniloae (scanate, în versiune PDF), această listă cu studii va fi periodic reînnoită.

Studiul de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae

Partea I-a

Starea sufletelor după judecata particulară în învăţătura ortodoxa şi catolică, în “Ortodoxia, an.V,1953, nr. 4, p. 545-614;

Dogmele creştine şi apostolice, expresii ale binelui cel mai înalt

Fiinţa Tainelor în cele trei confesiuni, publicat în “Ortodoxia", an. VIII, 1956, nr. 1, p. 3-28;

Iconomia Dumnezeiască, temei al iconomiei bisericeşti, publicat în “Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 1, p. 3-24;

Importanţa succesiunii apostolice la eterodocşi

Numărul tainelor, raporturile între ele şi problema tainelor din afara bisericii, publicat în ,,Ortodoxia", an. VIII, 1956, nr. 2, p. 191-215;

Problema uniatismului în perspectivă ecumeniсă

Sinteză eclesiologică publicat în ST, an. VII, 1955, nr. 5-6, p. 267-284


Partea a II-a

Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox, în "Ortodoxia", an. XIX, 1967, nr. 4, p. 494-540;

Hristologia Sinoadelor, în “Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. 4, p. 573-579;

Doctrina catolică infaiIibilităţii la I-ul şi al II-lea Conciliu de la Vatican, în “Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr. 4, p. 459-492;

În problema intercomuniunii, în “Ortodoxia”, an. XXIII, 1971, nr. 4, p. 561-584;

Legătura interioară între moartea şi învierea Domnului, în ST, an. VIII, 1956, nr. 5-6, p. 275-287;

Maica Domnului in prologul Evangheliei de la Luca


Partea III-a

Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, în ST, an. IX, 195 7, nr. 7 8, p. 427-452;

Tendinţa Vaticanului după comuniunea euharistică cu ortodocşii;

Unitate şi diversitate în tradiţia ortodoxă, în ,,Ortodoxia", an. XXII, 1970, nr. 3, p. 333-346;

Mărturisirea păcatelor şi pocainţa in trecutul Bisericii;

Natura sinodicităţii;


Partea IV-a

Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, în ST, an. IX, 195 7, nr. 7 8, p. 427-452;

Căderea din rai, căderea din iubire;

Crucea şi înnoirea creştină în învăţătura ortodoxă, în MMS, an. Lll, 1976, nr. 7-8, p. 467 -477;

Desăvârşirea noastră în Hristos după învăţătura Bisericii Ortodoxe, în MO, an. XXXII, 1980, nr. 1-2, p. 76-111, nr. 3-6, p. 402-426 şi an. XXXIII, 1981, nr. 1-3, p. 95 -104;

Jertfa lui Hristos şi spiritualizarea noastră prin îpărtăşirea de ea în Sfânta Liturghie, în “Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 1, p. 104-118;

Iisus Hristos arhiereu în veac, în “Ortodoxia", an. XXXI, 1979, nr. 2, p. 217-231;Partea V-a; Seria de articole "Catolicismul si cultura moderna"

Catolicismul si cultura moderna partea I, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea II, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea III, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea IV, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea V, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea VI, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea VII, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea VIII, în "Revista Teologică", an. 1931

Catolicismul si cultura moderna partea IX, în "Revista Teologică", an. 1931


Dogmatica pr. prof. Dumitru Stăniloae:

Volumul I, partea I
Volumul I, partea II
Volumul II
Volumul III

Biobibliografia Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae


Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae

VIAŢA

* 1903. S-a născut la 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, județul Brașov, Dumitru, ultimul din cei cinci copii ai lui Irimie și Reveca; mama era nepoată de preot.
* 1917. La 10 februarie, pleacă la Brașov să urmeze cursurile Liceului confesional umanist "Andrei Șaguna".
* 1918. I se oferă o bursă pentru clasa a IV-a de către "Fundația Gojdu".
* 1922. Primește o bursă în cadrul Universității din Cernăuți. Dezamăgit de manualele și metodele scolastice, părăsește Universitatea după un an.
* 1923-1924. Urmează cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din București.
* 1928. Toamna, susține la Cernăuți teza de doctorat "Viața și opera patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile lui cu Țările Românești". Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru Bizantinologie și Dogmatică. Pleacă la Munchen, urmând cursurile profesorului August Heisenberg, tatăl celebrului fizician.
* 1929. Pleacă la Berlin și Paris pentru studii și documentare asupra operei originale a Sf. Grigorie Palama; la întoarcerea în țară este încadrat ca profesor suplinitor, apoi provizoriu.
* 1930. Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta și copia opera teologică a lui Grigorie Palama; la 4 octombrie se căsătorește cu Maria (născută Mihu).
* 1932. La 25 septembrie este hirotonit preot. Apare la Sibiu Catolicismul de dupa razboi.
* 1934. La 1 ianuarie este numit director al ziarului "Telegraful Român", funcție îndeplinită până în 1945. Îl cunoaște și leagă o strânsă prietenie cu Nichifor Crainic.
* 1936. În iunie, este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție îndeplinită până în 1946.
* 1938. Apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viața și învățătura Sf. Grigorie Palama.
* 1939. Publică la Sibiu Ortodoxie și românism.
* 1946. I se cere să renunțe la rectoratul Academiei Teologice de către mitropolitul Nicolae Bălan, împotriva voinței acestuia, la cererea lui Petru Groza; rămâne profesor în continuare până în 1947. Apare la Sibiu Filocalia, vol. I.
* 1947. Este transferat prin "chemare" la Facultatea de Teologie a Universității din București, catedra de Ascetică și Mistică. Locuiește cu soția și fiica în casa parohială a bisericii Sf. Gheorghe Vechi. Apare la Sibiu Filocalia, vol. II.
* 1948. Apare la Sibiu Filocalia, vol. III si IV.
* 1968. Este invitat la Freiburg și Heidelberg de profesorul Paul Miron, pentru conferințe; primește acordul Departamentului Cultelor, ce urma politica schimbării imaginii României.
* 1969. Conferențiază la Oxford; leagă prietenie cu teologul Donald Allchin. .
* 1971. Merge la Vatican ca membru al delegației B.O.R.
* 1976. Apare la București, Filocalia, vol. V. Este declarat "Doctor Honoris Causa" al Universității din Salonic.
* 1977. Apare la București Filocalia, vol. VI.
* 1978. Apare la București Tratatul de Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III și Filocalia, vol. VII.
* 1979. Apare la București Filocalia, vol. VIII.
* 1980. Apare la București Filocalia, vol. IX; la Geneva, Dieu est Amour, traducere D. Nesser; la New York, Theology and the Church, traducere R. Berringer; la Atena, Rugăciune, libertate, sfințenie, Text cursiv. I se acordă premiul "Dr. Leopold Lucas" al Facultății de Teologie din Tubingen.
* 1981. Este numit "Doctor Honoris Causa" al Institutului ortodox Saint Serge din Paris. Este premiat la Londra cu distincția onorifică "Crucea Sf. Augustin din Canterbury", pentru merite teologice și creștinești. Apare la Paris Priere de Jesus et experience du Saint Esprit; la București, Spiritualitatea ortodoxă și Teologia morală ortodoxă, vol. II.
* 1982. I se acordă titlul "Doctor Honoris Causa" al Facultății de Teologie din Belgrad; în noiembrie, conferențiază la New York, Boston, Detroit, Chicago, Washington. Apare la București traducerea Sf. Grigorie de Nyssa, Scrieri, vol. I.
* 1985. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. I, traducere H. Pitters; la Paris, apare Le genie de l'orthodoxie.
* 1986. Apare la Craiova Spiritualitatea și comuniunea în liturghia ortodoxă.
* 1987. Apare la Craiova Chipul nemuritor al lui Dumnezeu și la București Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, vol. II (traducere)..
* 1990. Devine membru corespondent al Academiei Române. Apare Orthodoxe Dogmatik, vol. II, traducere H. Pitters.
* 1991. Devine membru titular al Academiei Române. Este numit "Doctor Honoris Causa" al Facultății de Teologie din Atena. Apare la Craiova volumul Studii de Teologie dogmatică ortodoxă ("Hristologia Sf. Maxim Mărturisitorul"; "Omul și Dumnezeu"; Sfântul Simeon Noul Teolog, "Imnele iubirii dumnezeiești") și la București, Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, vol. I (traducere).
* 1992. Este numit "Doctor Honoris Causa" al Universității din București.
* 1993, Octombrie 4. A trecut la cele veșnice "teologul dragostei creștine".

OPERA


Lucrări în volum:
* Viaţa şi activitatea patriarhului Dosoftei al lerusalimului şi legăturile lui cu ţările româneşti, Cernăuţi, 1929 169 p. (teză de doctorat);
* Catolicismul de după război, Sibiu, 1933, 204 p.; Ortodoxie şi românism, Sibiu, 1939, 395 p.;
* Poziţia d-lui Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie, Sibiu, 1942, 150 p.
* Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama. Cu trei tratate traduse, Sibiu, 1938, 250 + CLX p.;
* Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, 404p. (şi în Ţnuarul XIX al Academiei teologice <>", 1942-1943, p. 5-406);
* Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru lnstitutele Teologice, 2 vol., Bucureşti, 1958, 1008p. (în colaborare cu profesorii Nicolae Chiţescu, Isidor Todoran şi loan Petreuţă);
* Teologia Dogmatică ortodoxă pentru Institutele Teologice, 3 vol., Bucureşti, 1978,504 + 380 + 463 p. (considerată “o sinteză amplă a Teologiei Dogmatice a Bisericii Ortodoxe, cu deschideri ecumenice, culme a gândirii dogmatice româneşti şi punct sigur de plecare pentru noi dezvoltări în gândirea dogmatică");
* Teoloaia Morală ortodoxă pentru Institutele Teologice, vol. Ill. Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1981, 320p.;
* Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, 440p.;
* Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, 392 p.;
* Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Craiova, 1990, 705 p.;
* Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Craiova, 1992, 162 p.
* Şapte dimineţi cu Părintele Stăniloae (Convorbiri – Sorin Dumitrescu), Bucureşti, 1992, 272 p.;
* Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Bucureşti, 1993, 96 p.;
* Comentariu la Evanghelia lui loan, Craiova, 1993;
* Iisus Hristos lumina lumii, Bucureşti, 1993,
* Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Antologie, studiu introductiv şi note de Sandu Frunză, Cluj-Napoca, 1993, 240p.

Reeditări:
* Ascetica şi mistica creştină sau Teologia vieţii spirituale, Bucureşti 1991,320 p.; (Cluj, 1993,537 p şi o ediţie la Alba lulia, 2 vol. 197 + 207 p.)
(este cursul său de Ascetică şi Mistică de la Bucureşti, apărut iniţial ca vol. III din manualul de Teologie Morală ortodoxă);
* Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama, Bucureşti, 1993.
* Poziţia lui Lucian Blaga fată de Creştinism şi Ortodoxie, Bucureşti, 1993;
* Ortodoxie şi Românism, Bucureşti, 1993; Iisus Hristos sau restaurarea omului, Bucureşti, 1993;
* Teologia Dogmatică ortodoxă (3 vol., Bucureşti, 1994).

Traduceri:
* Hristos Andrutsos, Dogmatica Bisericii ortodoxe răsăritene, Sibiu, 1930, XVI + 48p.-,
* Wilhelm Nyssen, Pământ cântând în imagini. Frescele exterioare ale mănăstirilor din Moldova, Bucureşti, 1978, 196 p. + ilustr.;
* Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţii - Iumina şi desăvârşirea. Traducere, introducere şi note, Sibiu, 1946, XIII + 404 p.; II, Sibiu, 1947, XX + 285 p.;III, Sibiu, 1948, XVI + 464 p.; IV, Sibiu, 1948,Vll + 327 p.; V, Bucureşti, 1976,329 p.; VI, Bucureşti, 1977, 392 p.; VII, Bucureşti, 1977, 527 p.; VIII, Bucureşti, 1979, 646 p.IX, Bucureşti, 1980, 645 p.; X, Bucureşti, 1981, 523 p.; XI (Editura Episcopiei Romanului), 1990,698 p.; XIl, Bucureşti, 1991, 296 p.
* Reeditări: volumele I-IV (Bucureşti, 1992).

În colecţia “Părinţi şi Scriitori Bisericeşti":
* Sf. Grigorie de Nisa, Scrieri, Partea întâi, Bucureşti, 1982,496 p. (în colaborare cu Pr. Prof. loan Buga);
* Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri, Partea întâi, Bucureşti, 1983, 372 p. şi Partea a doua, Bucureşti, 1990, 367 p.;
* Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri. Partea întâi, Bucureşti, 1987, 416 p. şi Partea a doua, Bucureşti, 1988, 256 p.;
* Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea întâi, Bucureşti, 1991, 616 p. şi Partea a doua, Bucureşti, 1992 464 p.; Partea a treia, Bucureşti, 1994, 310 p.,
* Sfântul loan Scărarul, Scara, Bucureşti, 1992, 464 p.;
* Istoria lausiacă - Lavsaicon. Scurte biografii de pustnici, Bucureşti, 1993, 128 p.;
* Sf. Dionisie Areopagitul, Scrieri;
* Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări Teologice;
* Diferite alte traduceri în ,,Revista Teologică" - Sibiu şi în “Mitropolia Olteniei" - Craiova.

Studii de Dogmatică în periodice:
* Calea spre lumina dumnezeiască la Sf. Grigorie Palama, în “Anuarul VI al Academici teologice Andreiane", Sibiu, 1930, p. 55-72;
* Două tratate ale Sfântului Grigorie Palama, în ,,Anuarul IX al Academiei teologice <>", Sibiu 1933, p. 5-70;
* Antropologia ortodoxă. Comentarii asupra stării primordiale a omului , în ,,Anuarul XVI al Academiei teologice “Andreiane", Sibiu,1940, p.5-21;
* Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, în RT, an. XXXIV, 1944, nr. 3-4,p. 162- 181 şi nr. 7-8, 1944, p. 335-356;
* Elemente de antropologie ortodoxă, în vol. Prinos închinat înalt Prea Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României ... Bucureşti, 1946, p.236-243;
* Patriarhul Serghie al Moscovei ca teolog, în “Ortodoxia", an.I, 1949, nr. 2-3, p. 173- 186;
* Invăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi catolici, în “Ortodoxia", an.II, 1950, nr. 4, p. 559-609;
* Maica Domnului ca mijlocitoare, în “Ortodoxia", an. IV, 1952, nr. 3-4, p. 79-129;
* Formele şi cauzele falsului mististicism, în ST, an.V, 1953, nr. 1 - 2, p. 24 - 37;
* Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni, în “Ortodoxia", an. V, 1953, nr.1, p. 46 - 115;
* Starea sufletelor după judecata particulară în învăţătura ortodoxa şi catolică, în “Ortodoxia", an.V,1953, nr. 4, p. 545-614;
* Motivele şi urmările dogmatice ale schizmei, în “Ortodoxia", an.Vl, 1954, nr.2-3, p.218-259;
* Faptele bune în învăţătura ortodoxă şi catolică, în “Ortodoxia", an. VI, 1954, nr. 4, p. 507-533;
* Mărturisirae păcatelor şi pocăinţa în trecutul Bisericii, în BOR, an. LXXXIII, 1955, nr. 3 - 4, p. 218-250;
* Sinteză eclesiologică, în ST, an. VII, 1955, nr. 5-6, p. 267-284,
* Judecata particulară după moarte, în “Ortodoxia", an. VIl, 1955, nr. 4, p. 532 -559;
* Fiinţa Tainelor în cele trei confesiuni, în “Ortodoxia", an. VIII, 1956, nr. 1, p. 3-28;
* Numărul Tainelor, raporturile între ele şi problema Tainelor din afara Bisericii, în ,,Ortodoxia", an. VIII, 1956, nr. 2, p. 191-215,
* Starea primordială a omului în cele trei confesiuni, în “Ortodoxia”, an. VIII, 1956, nr. 3, p.323-357;
* Legătura interioară între moartea şi învierea Domnului, în ST, an. VIII, 1956, nr. 5-6, p. 275-287;
* Doctrina ortodoxă şi catolică despre păcatul strămoşesc, în “Ortodoxia", an. IX, 1957, nr. 1, p. 3 -40;
* Doctrina protestantă despre păcatul ereditar judecat din punct de vedere ortodox, în “Ortodoxia", an. IX, 1957, nr. 2, p. 195 - 215;
* Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, în ST, an. IX, 195 7, nr. 7 8, p. 427-452;
* Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul loan Gură de Aur, în “Ortodoxia", an.IX, 1957, nr. 4, p. 555-567;
* In jurul “Omiliilor duhovniceşti" ale Sfântului Macarie Egipteanul, în MO, an. X, 1958, nr. 1-2, p. 15-38;
* Iisus Hristos ca prototip al icoanei sale , în MMS, an. XXXIV, 1958, nr. 3-4, p. 244-271;
* Comunitate prin iubire, în “Ortodoxia", an. XV, 1963, nr. 1, p. 52-70;
* “Iconomia" în Biserica Ortodoxă, în “Ortodoxia", an. XV, 1963,nr. 2,p. 152-186;
* Mişcarea ecumenică şi problemele lumii contemporane, în GB, an. XXII, 1963, nr. 3-4, p. 305-326;
* Mişcarea ecumenică şi unitatea creştină în stadiul actual, în “Ortodoxia", an. XV, 1963, nr. 3-4, p. 544-589;
* Sfânta Tradiţie. Definirea noţiunii şi întinderii ei, în Ortodoxia", an. XVI 1964, nr.1 , p. 47 - 109;
* Autoritatea Bisericii, în ST, an. XVI, 1964, nr. 3 -4, p. 183 - 215;
* Noţiunea dogmei, în ST, an. XVI, 1964, nr. 9-10, p. 533-571;
* Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în “Ortodoxia", an. XVI, 1964, nr.4, p. 503 - 525;
* Legătura dintre Euharistie şi iubirea creştină, în ST, an. XVII, 1965, nr. 1-2, p.3-32;
* Posibilitatea reconcilierii dogmatice între Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici Orientale, în “Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr.1, p.5-27;
* Doctrina catolică infaiIibilităţii la I-ul şi al II-lea Conciliu de la Vatican, în “Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr. 4, p. 459-492;
* Biserica universală şi sobornicească, în “Ortodoxia", an. XVIII, 1966, nr. 2, p. 167 - 198;
* Din aspectul sacramental al Bisericii, în ST, an. XVIII, 1966, nr. 9-10, p. 530-562;
* Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii, în “Ortodoxia", an. XIX, 1967, nr. 1, p. 32 - 48;
* Criteriile prezenţei Sfântului Duh, în ST, an. XIX, 1967, nr. 3-4, p. 103-127;
* Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox, în ,Ortodoxia", an. XIX, 1967, nr. 4, p. 494-540;
* Revelaţia prin acte, cuvinte şi imagini, în “Ortodoxia", an. XX, 1968, nr. 3, p. 347 - 377;
* Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei bisericeşti, în “Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 1, p. 3-24;
* Revelaţia ca dar şi ca făgăduinţă în ,,Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 2, p. 179-196;
* Teologia euharistică, în “Ortodoxia", an. XXI, 1969, nr. 3, p. 343-363;
* Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii, în ST, an. XXII, 1970, nr. 3 -4, p. 165-178;
* Sfinta Treime, structura supremei iubiri, în ST, an. XXII, 1970, nr. 5 - 6, p. 333 355;
* Unitate şi diversitate în tradiţia ortodoxl, în ,,Ortodoxia", an. XXII, 1970, nr. 3, p. 333-346;
* Transparenţa Bisericii în viaţa sacramentală, în “Ortodoxia”, an. XXII, 1970, nr. 4, p. 501-516;
* Dumnezeu este iubire, în “Ortodoxia",an. XXIII, 1971, nr. 3, p. 366-402;
* In problema intercomuniunii, în “Ortodoxia”, an. XXIII, 1971, nr. 4, p. 561-584;
* Invăţătura ortodoxă despre mântuire şi concluziile ce rezultă din ea pentru slujirea creştină în lume, în “Ortodoxia", an. XXIV, 1972, nr. 2, p. 195-212,
* Chipul lui Hristos în Biserica răsăriteană: lisus Hristos, darul şi cuvântul suprem al Lui Dumnezeu, în ,,Ortodoxia", an. XXV, 1973, nr. 1, p. 5-17;
* Caracterul permanent şi nobil al tradiţiei, în ST, an. XXV, 1973, nr. 3-4, p. 149-164;
* Chipul lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui în lume, în ,,Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 3, p. 347 - 362;
* Dumnezeu este Iumina, în “Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. 1, p. 70-96;
* Sfântul Duh în revelaţie şi în Biserică, în “Ortodoxia", an. XXVI,1974, nr. 2, p. 216-249;
* Natură şi har în teologia bizantină, în “Ortodoxia", an. XXVI, 1974, nr. 3, p. 392 -439;
* Hristologia Sinoadelor, în “Ortodox ia", an. XXVI, 1974, nr. 4, p. 573-579;
* Concepţia ortodoxă despre tradiţie şi despre dezvoltarea doctrinei, în ,,Ortodoxia", an. XXVII, 1975, nr. 1, p. 5-14;
* Creaţia ca dar şi tainele Bisericii, în “Ortodoxia", an. XXVIII, 1976, nr. 1,p.10-29;
* Semnificaţia Iuminii dumnezeieşti, în Ortodoxia", an. XXVIII, 1976, nr. 3-4, p.433-446;
* Crucea şi înnoirea creştină în învăţătura ortodoxă, în MMS, an. Lll, 1976, nr. 7-8, p. 467 -477;
* Dinamica creaţiei în Biserică, în “Ortodoxia", an. XXIX, 1977, nr. 3-4, p. 281-291;
* Icoanele în cultul ortodox, în ,,Ortodoxia", an.XXX,1978, nr.3, p.475-487;
* Fiinţa şi ipostasurile în Sfânta Treime după Sfântul Vasile cel Mare, în “Ortodoxia", an. XXXI, 1979, nr. 1, p. 53-74;
* Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX, în ST, an. XXXI, 1979, nr. 1-4, p. 12-53;
* Iisus Hristos arhiereu în veac, în “Ortodoxia", an. XXXI, 1979, nr. 2, p. 217-231;
* Purcederea Sfântului Duh de la Tatăl şi relaţia lui cu Fiul, ca temei al îndumnezeirii şi înfierii noastre, în “Ortodoxia", an. XXXI, 1979, nr. 3-4, p. 583-592;
* Sfinţenia în Ortodoxie, în “Ortodoxia", an. XXXII, 1980, nr. 1, p. 33 -43;
* Sfânta Scriptură şi tradiţia apostolică în mărturisirea Bisericii, în,,Ortodoxia", an. XXXII, 1980, nr. 2,p. 204-220,
* Desăvârşirea noastră în Hristos după învăţătura Bisericii Ortodoxe, în MO, an. XXXII, 1980, nr. 1-2, p. 76-111, nr. 3-6, p. 402-426 şi an. XXXIII, 1981, nr. 1-3, p. 95 -104;
* Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, în MMS, an. LVI, 1980, nr. 9 - 12, p. 733 - 763;
* Liturghia, urcuş spre Dumnezeu şi poartă a cerului, în MB,an.XXXI, 1981,nr. 1-3,p.4156;
* LocaşuI bisericesc propriu-zis, cerul pe pământ sau centrul liturgic al creaţiei, în MB, an. XXXI, 1981,nr.4-6,p.277-307;
* SinoduI ecumenic şi Sinibolul niceo-constantinopolitan, în “Ortodoxia”, an.XXXIII, 1981,nr.3, p.362-385;
* Idolul ca chip al naturii divinizate şi icoana ca fereastră spre transcendenţa dumnezeiască, în “Ortodoxia", an. XXXIV, 1992, nr. 1, p. 12-27;
* Mărturisirea dreptei credinţe prin rugăciunile preotului însoţite de răspunsurile credincioşilor, ca pregătire pentru înfăptuirea jertfei euharistice şi a împărtăşirii cu ea, în MB, an. XXXI, 1982, nr. 1-3, p. 39-72;
* Biserica în sensul de lăcaş şi de largă comuniune în Hristos, în,,Ortodoxia” an. XXXIV, 1982, nr. 3, p. 336-346;
* Modurile prezenţei Lui Hristos în cultul Bisericii, în MB, an. XXXII, 1982, nr. 7-9, p. 429-456,
* Jertfa lui Hristos şi spiritualizarea noastră prin îpărtăşirea de ea în
* Sfânta Liturghie, în “Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 1, p. 104-118;
* Doctrina luterană despre justificare şi cuvânt şi câteva reflexii ortodoxe, în “Ortodoxia", an. XXXV, 1983, nr. 4, p. 495 -509;
* Contribuţia ,,călugărilor sciti" la precizarea hristologiei la începutul secolului VI, în MO, an. XXXVII, 1985, nr. 34, p. 199-
* 244, Sfânta Treime - creatoarea, mântuitoarea şi ţinta veşnică a tuturor credincioşilor, în “Ortodoxia", an. XXXVIII, 1986, nr. 2, p. 14-42;
* Sfânta Treime şi creaţia lumii din nimic în timp, în MO, an. XXXVIII, 1987, nr. 2, p. 41 -69 şi nr. 3, p. 28-47;
* Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu cel întrupat şi înviat ca om, unificatorul creaţiei în El pentru veci, în MO, an. XXXIX, 1987, nr. 4, p. 7-23;
* Cuvântul creator şi mântuitor şi veşnic mântuitor, în MO, XLIII, 1991, nr. 1, p. 7 -19;
* Atragerea ierarhică a lumii spre Sfânta Treime prin Cuvântul Lui Dumnezeu făcut om, în MO, an. XLIII, 1991, nr. 2, p. 14 - 34.

Lucrări apărute în străinătate:
* Trei lucrări despre Sf. Maxim Mărturisitorul, Atena, 1973 şi 1978;
* Rugălciune, libertate, sfinţenie îin greacă), Ed. Leimon, Atena, 1980,109 p.;
* Dieu est amour. Traduction commentee par Daniel Nesser, Geneve, Ed. Labor et Fides, 1980, 122 p.;
* Theology and the Church, trad. de Robert Bassinger, cuvânt înainte de John Meyendorff, St. Vladimir Seminary Press, New York, 1980, 240p.;
* Piere de Jesus et experience du Saint Esprit preface Olivier Clement, Paris, 1981,136 p.,
* Marc Antoine Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae. Ose comprendre que tţaime, Paris, Les Editions du Cerf, 1983, 221 p.;
* Le genie de lţOrthodoxies traduit du roumain par Dan llie Ciobotea, Paris, 1985, 144 p.;
* Orthodoxe Dominik, Mit einem Gleitwort von Jurgen Moltmann, Aus dem Rumanischen ubersetzt von Hermann Pitters (Okumenische Theologie), Zurich-Einsiedeln-Koln, 1985, 485p.; vol. lI, 1990, 305 P.; vol. III, 1993;
* The Experience of God, traducere de Pr. loan loniţă şi Robert Barrinker, cu prefaţa episcopului Kallistos de Diocleia, Brookline-Massachusetts, 1993,280 p. (primul volum din Teologia dogmatică);
* Dumnezeu, uniea şi omul Traducere în limba greacă de Pr. Constantin Coman şi George Papaeftimiu, Atena, 1990, 160 p.;
* Dogmatica tradusă în limba sârbă de episcopul Mitrofan Kodici şi tipărită în S.U.A., 1994.

Lucrări cu caracter istoric:
* Din urmările Ediuctului de tolerant în ţinutul Haţegului, în vol.”Fraţilor Alexandru şi loan I. Lapedutu", Bucureşti, 1936, p. 837-842,
* O luptă pentru pentru Ortodoxie în Ţara Haţegului, în Ţnuarul XV al Academiei teologice <>", Sibiu, 1939, p. 5 - 76;
* Din urmările Edictului de toleranţă în ţinutul Făgăraşului, în vol. “Omagiu lui loan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani", Bucureşti, 1943, p. 826-833;
* Lupta şi drama lui Inocenţiu Micu Clain, în BOR, an. LXXXVI, 1968, nr. 9 - 10, p. 1137-1185;
* Uniatismul din Transilvania, opera unei întreite silnicii, în BOR, an. LXXXVII, 1969, nr. 3-4, p. 355-390;
* Uniansmul din Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român, Bucureşti, 1973, 207 p.;
* Rolul Ortodoxiei în formarea şi pălstrarea fiinţei poporului român şi a unităţii naţionale, în “Ortodoxia", an. XXX, 1978, nr. 4, p. 584-603;
* Vechimea şi spiritualitatea termenilor creştini români în solidaritate cu cei ai limbii române în general, în BOR, an. XCVII, 1979, nr. 3-4, p. 563-590;
* De ce suntem ortodocşi? (românii), în MMB, an. I (LXVII), 1991, p.15-27.
* Sute de articole, recenzii, note în “Telegraful Român" şi alte periodice bisericeşti.

duminică, 6 ianuarie 2008

Bine aţi venit!

Bine aţi venit pe blogul nostru dedicat părintelui prof. Dumitru Stăniloae. Aici vom încerca să facem accesibilă toată opera pr. prof. Dumitru Stăniloae. Biblioteca este deschisă pentru toţi şi nimeni nu pretinde nimic în schimb...